U bevindt zich nu op: De Jaren 1952-1955 1953

1953

Het eerste volle jaar van het 314 bestaan werd ingegaan met het verder uitbouwen van het squadron in alle faccetten. Er werd gevlogen en het aantal kisten breidde zich gestaag uit tot 25 stuks. Er heerste een grote rivaliteit binnen het squadron en dan vooral in de vliegersgroep. Reden hiervoor was de diversiteit aan opleidingsrichtingen. Binnen de groep vliegers bestond een clubje oud RAF vliegers, waarin o.a. Kap. B. Bakker deel uitmaakte. Daarnaast bestond er een KNIL groep, waarin o.a. Rosier. Als duidelijke derde groep was er dan nog de groep die in Amerika opgeleid was. Hiervan maakte o.a. B. v.d. Spek deel uit. Beweerd wordt dan nog dat er tevens een in Nederland opgeleide groep bestond. Om allerlei redenen is aan te nemen dat deze vier groepen, al of niet groot in aantal, borg stonden voor gezonde rivaliteit. Niets verschillend van de huidige tijd is het verzinnen van bijnamen. Daterend uit 1953 is onder andere de bijnaam van "Tip-Tank-Specialist" voor ene Rosier. Naast het plezier wat veelal terug te vinden is bij pionierswerk, was er in dat jaar 1953 ook al leed. Op 13 mei 1953 verongelukte als eerste 314 vlieger in Duitsland de Sergeant-vlieger L.J. Duk.
De tijd staat echter niet stil en ook toen niet. Zo begon op 24 juli de oefening "Coronet". Inmiddels was toen het 1 jarig bestaan al een feit en was deze gebeurtenis ook al uitgebreid gevierd, met de vliegers als bloemen koopman. In deze zomer volgde alweer een move en wel naar het vliegveld Beek. Alvorens het jaar 1953 af te sluiten volgden er toch eerst nog wat incidenten. Op 16 november landde ene luitenant Soesman met de wielen in en derhalve op zijn buik. Komische noot in deze was dat er een bevordering tot kapitein aan vast zat. De algehele bail-out van 8 vliegers van de vliegbasis op 18 november vormde letterlijk en figuurlijk een zwarte dag. Dat er geen dodelijke ongelukken bij vielen was een prettige bijkomstigheid. Door de ongeautoriseerde landingen van deze 8 kisten, had een verandering plaatsgevonden in het vliegtuigenbestand van de vliegbasis. Derhalve kon een personeelsmutatie ook niet uitblijven. Voor 314 betrof dat wederom een commando-overdracht. Na oprichtingscommandant P. Bakker volgde Kap. F. Bartelings, welke nu dan werd opgevolgd door Kap. C.A.M. Poublon. Met deze overdracht werd het jaar 1953 afgesloten.
<<<----- Vorige- Volgende ----->>