U bevindt zich nu op: De Jaren 1952-1955 1955

1955

Onder leiding van Kap. C.A.M. Poublon begon het squadron aan een rustig routine jaar. Althans achteraf bekeken lijkt het zo. Geen buitensporige escapades. In januari speelde zich de oefening "Pimpernel" af, welke een "escapade and evasion" oefening betrof. Later in juni volgde er een vliegoefening onder de naam "Carte Blanche". De overige maanden werd er driftig gehakt en wederom werd er een schietperiode in Leeuwarden afgewerkt. Trieste zaak was het verlies van drie vliegers in dit jaar. Toch wel vermeldenswaard is daarbij het noodlottig ongeluk dat de luitenant-vlieger M. Willems in maart overkwam. Door omstandigheden moest hij zijn start afbreken, maar aangezien het hem echter niet lukte de kist binnen de omheining tot stilstand te krijgen, schoof hij het ijskoude water van het Beatrixkanaal in. Passerende militairen hebben toen geprobeerd Willems uit zijn benarde positie te redden doch dit mocht niet baten. Deze redders, waartoe de reserve sergeanten-vlieger H. Wornich en J. Bergen, de sportinstructeur Sgt. J. v.d. Heyden, de dpl. Kpl. v.d. Berg en de dpl. Sld. A.J. Ravenstein behoorden, hebben hier later de Erenpenning voor Menslievend Hulpbetoon voor ontvangen. Reden om dit feit hier te noemen is niet alleen het onverschrokken optreden van de redders maar tevens omdat dit ongeluk een belangrijke reden was tot het aanleggen van barriers. Op Eindhoven waren tot dan geen barriers op de baan.Ook hier blijkt weer dat het kalf eerst verdronken moet zijn alvorens de put gedempt wordt. Op dat moment nog onbelangrijk voor 314 maar met het oog op de toekomst toch wel vermeldenswaard is de aankomst van de eerste F-84F Thunderstreaks tot een aantal van 16, in ons land. In 1955 vonden tevens de eerste "check-outs" op dit type plaats, op de vliegbasis Volkel.
314 houdt zich echter nog met vele andere zaken bezig. Naast het vliegen blijven de nevenaspecten van het squadron-leven niet alleen levendig maar ook noodzakelijk. In november onstaat het huidige squadron-embleem met de bekende centaur. Daarnaast start de toenmalige Ops-baas Lennarts met de huidige (1977) unieke vliegersbord. Veel vliegers proberen rond te raggen in hun eigen kist, maar dit lukt toch niet altijd. De geschiedenis vermeldt tevens dat midden vijftig het idee van de kwartjespot is geboren. Het ontstaan hiervan is niet zo belangrijk qua exacte datum, maar wel met betrekking tot de reden. Niet iedereen weet dat het begrip "kwartjespot" is ontstaan door de afspraak dat eenieder van z'n vlieguur-toeslag een kwartje in het bewuste potje deponeerde. In april van dit jaar vindt er bij de basis een Mid-Air-Collision tussen twee Thunderjets plaats. De Tlt. vlieger Wishaupt liet hierbij het leven na het neerkomen in een ven nabij Wintelre. De andere vlieger Hans de Jong overleefde de parachutesprong veilig en zonder schrammen. Toch kwam deze Hans de Jong vol builen en schrammen en onder het bloed op het squadron aan. Reden hiervoor was het feit dat een behulpzame boer uit de omgeving hem wel even achter op de brommer naar de basis zou brengen. Jammer genoeg stond er een niets vermoedende boom de tocht van de beide heren in de weg, met alle gevolgen van dien.De Jong moest toch nog lopen. Bepalend voor dit jaar was verder nog de auto van commandant Poublon gebouwd op een BMW moterfiets, waarbij Kap. Soesman als welkome aanduwer optrad.

<<<----- Vorige - Volgende ----->>